Personeelsvereniging Uniper

De PV Uniper streeft naar het aanbieden en organiseren van een actueel aanbod aan activiteiten; Door sponsoring van Uniper uiteraard ook financieel aantrekkelijk. Naast Uniper medewerkers zijn vaste contractors en oud collega’s ook van harte welkom.

Met onze inspanningen en het dagelijks leveren van prestaties is het ook nodig om af toe eens te ontspannen. Om deze reden hebben we (Peter, Rafaël, Sebastiaan, Claire, Bram, Lysanne, William, Marty en Bart) de Personeelsvereniging van Uniper doorgestart. Wij zijn simpelweg gezegd jullie collega’s die graag voor en met jullie leuke activiteiten en uitstapjes organiseren.

Binding tussen collega’s en tussen werkgever en werknemer vindt de PV van Uniper belangrijk. Leuke evenementen dragen bij aan deze binding; Het verstevigd de contacten tussen ons als werknemers, vaste contractors en oud-medewerkers van Uniper Benelux N.V., haar dochtermaatschappijen en/ of rechtsvoorgangers daarvan.

Vrolijke groet,

PV Uniper